“นอนคลีน” นอนอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดี

Posted Posted in Articles, Health

       การนอนคลีน (Clean Sleeping) คือ การนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนอย่างเหมาะสม ปราศจากสิ่งรบกวน        การนอนนั้นเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนเรา ซึ่งควรจะนอนหลับให้เพียงพอตามแต่ละช่วงวัย ในเด็กวัยเรียนควรนอนหลับประมาณ 9-10 ชั่วโมง และในวัยผู้ใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมง […]

Meditation & Kids | สมาธิฝึกแล้วดี

Posted Posted in Articles, Health, Kids, Mental Health

        สมาธิ มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมในใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบ หรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง         สำหรับเด็กการฝึกสมาธิถือว่าสำคัญมาก เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ไปสู่การพัฒนาสมอง สมาธิมีความสัมพันธ์กับสมอง เพราะเวลาที่เด็กนิ่ง […]

กิจกรรมทางกาย ยิ่งขยับยิ่งได้รับสุขภาพที่ดี

Posted Posted in Articles, exercise, Health

     กิจกรรมทางกาย (Physical Activities: PA) ได้รับคำนิยามจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไว้ว่า เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อโครงร่าง หรือกล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscles)  ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่ส่งผลต่อสุขภาพ และมีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าการพักนิ่ง ๆ หรือหมายถึง กิจกรรมที่ร่างกายได้ออกแรงต่อเนื่อง จนรู้สึกเหนื่อย       […]

การ “หัวเราะ” ดีอย่างไร?

Posted Posted in Articles, Health, Mental Health

        การหัวเราะ คือ การแสดงออกที่บ่งบอกว่าเรามีความสุข มีความรู้สึกสนุกสนาน แต่รู้หรือไม่ว่าการหัวเราะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยเหมือนกัน         วันนี้แอดมินจะมานำเสนอ ประโยชน์ที่หลากหลายจากการหัวเราะกันค่ะ         […]

กินเพื่ออยู่รู้แล้วให้ปฏิบัติ ออกกำลังกายต้องขยับสลับกันไป

Posted Posted in Articles, Health, Kids

        นอกจากการออกกำลังกายที่ช่วยทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว “การกิน” อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัยเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นกัน        วันนี้แอดมินมี ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย (Food Based Dietary Guildlines) จาก กระทรวงสาธารณสุข โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย […]

จัดเวลาให้กับการออกกำลังกายสร้างวินัยให้ตนเอง

Posted Posted in Articles, Dance, exercise, Kids

การปลูกฝังให้เด็กรักสุขภาพและหมั่นออกกำลังกาย จะช่วยสร้างวินัยในการดูแลร่างกายและสุขภาพตนเอง         สำหรับเด็ก ๆ วัย 6-12 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การออกกำลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่สมวัยและมีสุขภาพแข็งแรง วันนี้แอดมินจึงจะมาบอกเล่าวิธีการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก ๆ ให้ได้ทราบกันค่ะ การส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็ก 1. […]

ไม่ต้องฝึกเพื่อเก่ง แต่ให้เขย่งเพื่อแข็งแรง

Posted Posted in Articles, Dance, exercise, Kids

        การออกกำลังกายในเด็กนั้นแตกต่างจากการออกกำลังกายในผู้ใหญ่ เพราะเด็กจะคิดแต่เรื่องการเล่นสนุก ดังนั้นกิจกรรมการออกกำลังกายจึงควรเป็นเหมือนการเล่น ให้เด็ก ๆ รู้สึกสนุกสนาน เหมาะสมตามวัยและพัฒนาการ       การออกกำลังกาย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและพัฒนาร่างกายของเด็กให้เจริญเติบโตแข็งแรง     […]