เด็กยุคใหม่กับความฉลาด 11 ด้านที่ควรมี

Posted Posted in Articles, Kids

       เราอาจจะคุ้นเคยกันแค่ IQ ความฉลาดด้านสติปัญญา และ EQ ความฉลาดด้านอารมณ์ แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีความฉลาดในด้านอื่น ๆ ที่เด็ก ๆ ควรมีถึง 11 ด้าน (11 Quotients) โดยจะมี Q […]

สุขภาพจิตดีได้ด้วยการออกกำลังกาย

Posted Posted in Articles, exercise, Health, Mental Health

“จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” สุขภาพจิตสามารถส่งผลต่อสุขภาพกายได้       ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย ได้ให้คำนิยามของ สุขภาพจิต ไว้ว่า “สุขภาพจิต คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุขมีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมาก ๆ ได้ มีสมรรถภาพในการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความพอใจ” […]

“นอนคลีน” นอนอย่างไรให้ได้สุขภาพที่ดี

Posted Posted in Articles, Health

       การนอนคลีน (Clean Sleeping) คือ การนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนอย่างเหมาะสม ปราศจากสิ่งรบกวน        การนอนนั้นเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดของคนเรา ซึ่งควรจะนอนหลับให้เพียงพอตามแต่ละช่วงวัย ในเด็กวัยเรียนควรนอนหลับประมาณ 9-10 ชั่วโมง และในวัยผู้ใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมง […]

Meditation & Kids | สมาธิฝึกแล้วดี

Posted Posted in Articles, Health, Kids, Mental Health

        สมาธิ มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมในใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบ หรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง         สำหรับเด็กการฝึกสมาธิถือว่าสำคัญมาก เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ไปสู่การพัฒนาสมอง สมาธิมีความสัมพันธ์กับสมอง เพราะเวลาที่เด็กนิ่ง […]

กิจกรรมทางกาย ยิ่งขยับยิ่งได้รับสุขภาพที่ดี

Posted Posted in Articles, exercise, Health

     กิจกรรมทางกาย (Physical Activities: PA) ได้รับคำนิยามจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ไว้ว่า เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อโครงร่าง หรือกล้ามเนื้อลาย (Skeletal muscles)  ที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานที่ส่งผลต่อสุขภาพ และมีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าการพักนิ่ง ๆ หรือหมายถึง กิจกรรมที่ร่างกายได้ออกแรงต่อเนื่อง จนรู้สึกเหนื่อย       […]

การ “หัวเราะ” ดีอย่างไร?

Posted Posted in Articles, Health, Mental Health

        การหัวเราะ คือ การแสดงออกที่บ่งบอกว่าเรามีความสุข มีความรู้สึกสนุกสนาน แต่รู้หรือไม่ว่าการหัวเราะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยเหมือนกัน         วันนี้แอดมินจะมานำเสนอ ประโยชน์ที่หลากหลายจากการหัวเราะกันค่ะ         […]

กินเพื่ออยู่รู้แล้วให้ปฏิบัติ ออกกำลังกายต้องขยับสลับกันไป

Posted Posted in Articles, Health, Kids

        นอกจากการออกกำลังกายที่ช่วยทำให้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว “การกิน” อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนทุกวัยเพื่อสุขภาพที่ดีเช่นกัน        วันนี้แอดมินมี ข้อแนะนำการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทย (Food Based Dietary Guildlines) จาก กระทรวงสาธารณสุข โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย […]