สุขภาพจิตดีได้ด้วยการออกกำลังกาย

Posted Posted in Articles, exercise, Health, Mental Health

“จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว” สุขภาพจิตสามารถส่งผลต่อสุขภาพกายได้       ศาสตราจารย์ นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย ได้ให้คำนิยามของ สุขภาพจิต ไว้ว่า “สุขภาพจิต คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุขมีอารมณ์มั่นคง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงมาก ๆ ได้ มีสมรรถภาพในการทำงาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความพอใจ” […]

Meditation & Kids | สมาธิฝึกแล้วดี

Posted Posted in Articles, Health, Kids, Mental Health

        สมาธิ มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง ความตั้งมั่นแห่งจิต ความสำรวมในใจให้แน่วแน่เพื่อให้จิตใจสงบ หรือเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง         สำหรับเด็กการฝึกสมาธิถือว่าสำคัญมาก เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ไปสู่การพัฒนาสมอง สมาธิมีความสัมพันธ์กับสมอง เพราะเวลาที่เด็กนิ่ง […]

การ “หัวเราะ” ดีอย่างไร?

Posted Posted in Articles, Health, Mental Health

        การหัวเราะ คือ การแสดงออกที่บ่งบอกว่าเรามีความสุข มีความรู้สึกสนุกสนาน แต่รู้หรือไม่ว่าการหัวเราะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยเหมือนกัน         วันนี้แอดมินจะมานำเสนอ ประโยชน์ที่หลากหลายจากการหัวเราะกันค่ะ         […]