Yoga for Kids | โยคะสำหรับเด็ก ช่วยพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ

Posted Posted in Articles, Dance, Kids

โยคะ คือ อะไร และโยคะสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็ก ๆ ได้อย่างไรบ้าง? โยคะ หมายถึง การทำจิตใจให้สงบ การที่จิตไม่รับรู้อารมณ์ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสต่าง ๆ วิธีการควบคุมร่างกายและจิตใจได้อย่างสมบูรณ์โดยการทำจิตให้เป็นสมาธิ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2554 […]

22/12/61 The Wonder Kids เข้าร่วมการประกวด “เด็กแกร่ง กล้าโชว์” @ มิตซูแสงชัย

Posted Posted in Dance, Kids, News

เด็ก ๆ ทีม The Wonder Kids by The Wonder Studio กับประสบการณ์ครั้งแรกของการเข้าร่วมการประกวด ! ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทีม The Wonder […]

2/12/61 The Wonder Kids ร่วมถ่ายทำวิดีโอของช่อง Little Rabbit

Posted Posted in Dance, Kids, News, Production

เบื้องหลังการถ่ายทำวิดีโอช่อง Little Rabbit ของเด็ก ๆ กลุ่ม The Wonder Kids! ในวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เด็ก ๆ กลุ่ม The Wonder Kids จากคลาสเต้นรุ่นอายุ […]