ArticlesBrain GymexerciseKids

Brain Gym | 4 ท่าบริหารสมองง่าย ๆ ทำได้ทุกเวลา

        Brain Gym หรือ กิจกรรมการบริหารสมอง เป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำ ช่วยผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งช่วยให้มีอารมณ์ที่ดีอีกด้วย Brain Gym เป็นกิจกรรมที่เด็กทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี สามารถทำได้ทุก ๆ ที่ และทุกเวลา

        The Wonder Studio ขอแนะนำ 4 ท่าบริหารสมองง่าย ๆ ให้ผู้อ่านได้มาลองฝึกกัน☺

►ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl)
1.ท่าจีบ L

วิธีปฏิบัติ

 1. ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้นมา ให้มือขวาทำท่าจีบ โดยใช้นิ้วหัวแม่มือประกบกับนิ้วชี้ส่วนนิ้วอื่นๆให้เหยียดออกไป
 2. มือซ้ายให้ทำเป็นรูปตัวแอล (L) โดยให้กางนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ออกไป ส่วนนิ้วที่เหลือให้กำเอาไว้
 3. เปลี่ยนเป็นจีบด้วยมือซ้ายเช่นเดียวกับข้อที่ 1 ส่วนมือขวาก็ทำเป็นรูปตัวเเอล (L) เช่นเดียวกับข้อ 2
 4. ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง

ประโยชน์ของท่าจีบ L

 • ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ทำงานประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อค
 • ช่วยกระตุ้นสมองเกี่ยวกับการสั่งการให้สมดุล มีการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่ว
 • เพื่อกระตุ้นการทำงานความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
2.ท่าโป้ง-ก้อย

วิธีปฏิบัติ

 1. ยกมือทั้ง 2 ข้าง ให้มือขวาทำท่าโป้งโดยกำมือและยกหัวแม่มือขึ้นมา ส่วนมือซ้ายให้ทำท่าก้อย โดยกำมือและเหยียดนิ้วก้อยชี้ออกมา
 2. เปลี่ยนมือซ้ายเป็นท่าโป้งและมือขวาเป็นท่าก้อย
 3. ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง

ประโยชน์ของท่าโป้ง-ก้อย

 • ช่วยกระตุ้นการสั่งการของสมองให้สมดุล ทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวา
 • ช่วยกระตุ้นสมองส่วนการคิดคำนวณกะระยะ
 • ป้องกันกล้ามเนื้อหัวไหล่เกิดการติดยึด
3.ท่าแตะจมูก-แตะหู

วิธีปฏิบัติ

 1. นำมือขวาไปแตะที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายให้ไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขวักัน)
 2. จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นมือซ้ายแตะที่หูขวา ส่วนมือขวาไปแตะที่จมูก (ลักษณะมือไขวักัน)
 3. ทำสลับกันไปมา 10 ครั้ง

ประโยชน์ของท่าแตะจมูก-แตะหู

 • ช่วยให้การมองเห็นภาพด้านซ้ายและขวาดีขึ้น 
4.ท่านับ 1-10

วิธีปฏิบัติ
      1. เริ่มท่าเตรียม กำมือทั้ง 2 ข้าง

      2. ยกมือขวาให้อยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่าชู 1 นิ้ว (นิ้วชี้) นับ 1

      3. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และ ให้มือขวาทำท่าชู 2 นิ้ว (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) นับ 2

      4. สลับให้มือขวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และ ให้มือซ้ายทำท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง) นับ 3

      5. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และให้มือขวาทำท่าชู 4 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย) นับ 4

     6. สลับให้มือขวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และให้แบมือซ้ายทำท่าชู 5 นิ้ว นับ 5

      7. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่านิ้วโป้งกับนิ้วก้อยแตะกัน เป็นท่าชู 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางกางออก) นับ 6

      8. สลับให้มือขวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่านิ้วโป้งกับนิ้วนางแตะกัน นิ้วที่เหลืออีก 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วก้อย) กางออก นับ 7

      9. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่านิ้วโป้งกับนิ้วกลางแตะกัน นิ้วที่เหลืออีก 3 นิ้ว (นิ้วชี้ นิ้วนาง และนิ้วก้อย) กางออก นับ 8

      10. สลับให้มือขวาอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางซ้าย และมือซ้ายทำท่านิ้วโป้งกับนิ้วชี้แตะกัน อีก 3 นิ้วที่เหลือ (นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย) กางออก นับ 9

      11. สลับให้มือซ้ายอยู่ในระดับสายตาแล้วทำท่าชี้นิ้วไปทางขวา และมือขวาทำท่ากำมือ นับ 10

ประโยชน์ของท่านับ 1-10

 • ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อมือให้ทำงานประสานกัน เพื่อไม่ให้เกิดอาการนิ้วล็อก
 • เพื่อกระตุ้นสมองที่มีการสั่งการให้เกิดความสมดุลทั้งซึกซ้าย-ซีกขวา
 • ช่วยกระตุ้นด้านความจำ

อ้างอิง / Reference

ธนพล สีสุข. (2557). การบริหารสมองสนองศักยภาพการเรียนรู้ (Brain Gym) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กปฐมวัย. สืบค้น 23 มกราคม 2562, จาก https://www.slideshare.net/thanapol77/ss-42180477
สุพัชรา ซิ้มเจริญ. (2559). 10 ท่าบริหารสมองให้มีประสิทธิภาพเป็น 2 เท่า. สืบค้น 23 มกราคม 2562, จาก https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/50458/-heabod-hea-otherknowledge-
EdTech Creation. (2552). เทคนิคชวนเด็กๆ บริหารสมอง (brain gym) ชุดที่ 2 : ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง (Cross Crawl). สืบค้น 23 มกราคม 2562, จาก https://www.edtechcreation.com/th/articles/150747-เทคนิคชวนเด็กๆ-บริหารสมอง-%28brain-gym%29-ชุดที่-2-:-ท่าบริหารการเคลื่อนไหวสลับข้าง-%28cross-crawl%29

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้