ArticlesBrain GymexerciseKids

กิจกรรมบริหารสมอง หรือ Brain Gym คืออะไร?

        กิจกรรม Brain Gym หรือ กิจกรรมการบริหารสมอง เป็นหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูจาก The Wonder Studio เลือกนำมาใช้เสริมในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหรือก่อนเริ่มกิจกรรมการบริหารร่างกายตามกระบวนการต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในคลาสเรียนเต้นออกกำลังกาย

        ดร.พอล เดนนิสัน ผู้คิดค้นพัฒนา การบริหารสมอง Brain Gym กล่าวว่า การบริหารสมองเป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำ อีกทั้งช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และหากได้ทำเป็นประจำจะดีต่อภาวะอารมณ์ของเราอีกด้วย

       “การบริหารสมอง หมายถึง การบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุมโดยเฉพาะกลุ่มเส้นประสาท Corpus Callosum ซึ่งเชื่อมสมอง 2 ซีกเข้าด้วยกัน ให้ประสานกันแข็งแรงและทำงานคล่องแคล่ว อันจะทำให้การถ่ายโยงข้อมูลและการเรียนรู้ของสมอง 2 ซีกเป็นไปอย่างสมดุล เกิดประสิทธิภาพ และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ทำให้สภาพจิตใจเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้ เกิดความจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีอารมณ์ขัน เพราะคลื่นสมอง (Brain Wave) จะลดความเร็วลง คลื่นสมองระดับเบต้า (Beta) เปลี่ยนเป็นระดับอัลฟา (Alpha) ซึ่งเป็นสภาวะที่สมองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

        กิจกรรม Brain Gym มีประโยชน์มากมายสามารถทำได้ทุกช่วงวัย ทางสตูดิโอขอแนะนำท่าบริหารสมองง่าย ๆ มาให้ลองฝึกกันดูค่ะ☺

การบริหารสมองด้วยกล้ามเนื้อมัดเล็กกับ 'ท่าหมุนนิ้ว'

วิธีปฏิบัติ

  1. ท่าเตรียมให้ใช้ปลายนิ้วมือทุกนิ้ว แตะกันเบา ๆ โดยไม่ให้นิ้วทั้ง 10 นิ้ว แยกหลุดออกจากกัน
  2. เริ่มจากการหมุนนิ้วโป้งวนกันเป็นวงกลม โดยการร้องเพลงเด็กประกอบ เช่น เพลงช้าง เพลงเป็ด หรือ นับ 1- 10 เมื่อจบเพลงหรือทำครบตามจำนวน ก็เริ่มหมุนนิ้วคู่ต่อไปตามลำดับ (นิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และนิ้วก้อย)
    **เวลาที่หมุนนิ้ววนรอบกัน อย่าให้นิ้วสัมผัสกัน และนิ้วคู่ที่ไม่ได้หมุนต้องจรดกันไว้ตลอดอย่าให้แยกหลุดออกจากกัน

ประโยชน์ของท่าหมุนนิ้ว

  • เป็นการฝึกสมาธิ และทำให้รู้สึกผ่อนคลาย สามารถเปิดเพลงบรรเลงเพราะ ๆ ขณะปฏิบัติ จะทำให้อารมณ์ดีตามไปด้วย
  • ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง

อ้างอิง / Reference

ปิยวรรณ นาทุ่งนุ้ย. (2559). 26 ท่า พัฒนาสมอง ด้วย Brain Gym. สืบค้น 27 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/34165-26%20ท่า%20พัฒนาสมอง%20ด้วย%20Brain%20Gym%20.html
Amus Thailand. (2559). ท่าหมุนนิ้ว. สืบค้น 28 พฤษภาคม 2563, จาก https://www.facebook.com/amusworld/videos/1833880306868718/

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้