Seated Forward Bend | ท่านั่งก้มตัว ท่าโยคะง่าย ๆ ฝึกได้ที่บ้าน

Posted Posted in Articles, Dance, exercise, Uncategorized

           ท่านั่งก้มตัว (Seated Forward Bend/Paschimottanasana) 1 ในท่าโยคะที่ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่สามารถฝึกเล่นเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ซึ่งวิธีการฝึกและประโยชน์ของท่านั่งก้มตัว มีดังต่อไปนี้ วิธีการฝึก 1. นั่งหลังตรง เหยียดเท้าไปด้านหน้าให้ขาตึง […]