Seated Forward Bend | ท่านั่งก้มตัว ท่าโยคะง่าย ๆ ฝึกได้ที่บ้าน

Posted Posted in Uncategorized

           ท่านั่งก้มตัว (Seated Forward Bend/Paschimottanasana) 1 ในท่าโยคะที่ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่สามารถฝึกเล่นเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ซึ่งวิธีการฝึกและประโยชน์ของท่านั่งก้มตัว มีดังต่อไปนี้ วิธีการฝึก 1. นั่งหลังตรง เหยียดเท้าไปด้านหน้าให้ขาตึง […]

เด็ก ๆ ได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นโยคะ?

Posted Posted in Uncategorized

       การเล่นโยคะ ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และ ด้านจิตใจของเด็ก ๆ ซึ่งประโยชน์จากการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ฝึกท่าโยค่ะนั้น มีดังต่อไปนี้ ช่วยฝึกสมาธิ ในการเล่นท่าโยคะจำเป็นต้องฝึกการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลให้เด็ก ๆ ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นท่าโยคะ ทำให้กล้ามเนื้อให้แข็งแรง […]