ArticlesDanceexercise

เด็ก ๆ ได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นโยคะ?

       การเล่นโยคะ ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และ ด้านจิตใจของเด็ก ๆ ซึ่งประโยชน์จากการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ฝึกท่าโยค่ะนั้น มีดังต่อไปนี้

  • ช่วยฝึกสมาธิ ในการเล่นท่าโยคะจำเป็นต้องฝึกการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลให้เด็ก ๆ ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นท่าโยคะ
  • ทำให้กล้ามเนื้อให้แข็งแรง การเล่นโยคะส่งเสริมให้กล้ามเนื้อแขน ขา มือ เท้า ลำตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้การทรงตัวดี และเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ ได้อย่างสัมพันธ์กัน
  • สร้างสุขภาพที่ดีไม่ป่วยง่าย เนื่องจากอวัยวะภายในจะทำงานได้แข็งแรงขึ้น เลือดไหลเวียนได้ดี และขับถ่ายสะดวก
  • ช่วยให้เด็ก ๆ อารมณ์ดี ร่าเริง การเล่นโยคะจะทำให้เด็ก ๆ ได้ผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกสนุกสนาน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ ยิ้มแย้ม ร่าเริง แจ่มใส มั่นใจในตนเองขึ้น และกล้าแสดงออก
  • สร้างเสริมจินตนาการให้กับเด็ก ๆ เนื่องจากท่าโยคะจะมีชื่อเรียกที่สอดคล้องกับท่านั้น ๆ เช่น ท่าต้นไม้  ท่างู ท่าผีเสื้อ เป็นต้น

อ้างอิง / Reference
SOOK BY สสส.. (2561). 5 ประโยชน์ เมื่อเด็กเล่นโยคะสืบค้น 3 มีนาคม 2563, จาก https://www.thaihealth.or.th/Content/41725-5%20ประโยชน์%20เมื่อเด็กเล่นโยคะ.html

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้