Handstand | ท่าหกสูง ฝึกแล้วมีประโยชน์อย่างไร?

Posted Posted in Articles, exercise, Kids

Handstand หรือ ท่าหกสูง เป็นท่าออกกำลังกายประเภท Bodyweight โดยมีลักษณะคือ ใช้แขนทั้ง 2 ข้างรับน้ำหนักตัวแทนการใช้ขา หลังตรงและขาชึ้ขึ้นด้านบน โดยประโยชน์จากการฝึกท่าหกสูงมีมากมาย ดังต่อไปนี้ ประโยชน์ของการฝึกท่า Handstand 1. เนื่องจากท่าหกสูงนี้มีลักษณะกลับหัว ซึ่งจะช่วยให้โลหิตไหลเวียนลงไปเลี้ยงร่างกายส่วนบนรวมถึงสมองได้ดี ทำให้สมองได้รับออกซิเจนได้มากขึ้น 2.ช่วยทำให้มีสติ และสมาธิที่ดี […]

Brain Gym | 4 ท่าบริหารสมองง่าย ๆ ทำได้ทุกเวลา

Posted Posted in Articles, Brain Gym, exercise, Kids

        Brain Gym หรือ กิจกรรมการบริหารสมอง เป็นการพัฒนาสมองทั้ง 2 ซีกให้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจำ ช่วยผ่อนคลายความเครียด อีกทั้งช่วยให้มีอารมณ์ที่ดีอีกด้วย Brain Gym เป็นกิจกรรมที่เด็กทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี สามารถทำได้ทุก ๆ […]

กิจกรรมบริหารสมอง หรือ Brain Gym คืออะไร?

Posted Posted in Articles, Brain Gym, exercise, Kids

        กิจกรรม Brain Gym หรือ กิจกรรมการบริหารสมอง เป็นหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูจาก The Wonder Studio เลือกนำมาใช้เสริมในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหรือก่อนเริ่มกิจกรรมการบริหารร่างกายตามกระบวนการต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในคลาสเรียนเต้นออกกำลังกาย   […]

Seated Forward Bend | ท่านั่งก้มตัว ท่าโยคะง่าย ๆ ฝึกได้ที่บ้าน

Posted Posted in Articles, Dance, exercise, Uncategorized

           ท่านั่งก้มตัว (Seated Forward Bend/Paschimottanasana) 1 ในท่าโยคะที่ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่สามารถฝึกเล่นเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน ซึ่งวิธีการฝึกและประโยชน์ของท่านั่งก้มตัว มีดังต่อไปนี้ วิธีการฝึก 1. นั่งหลังตรง เหยียดเท้าไปด้านหน้าให้ขาตึง […]

เด็ก ๆ ได้ประโยชน์อะไรจากการเล่นโยคะ?

Posted Posted in Articles, Dance, exercise

       การเล่นโยคะ ช่วยพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย และ ด้านจิตใจของเด็ก ๆ ซึ่งประโยชน์จากการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ฝึกท่าโยค่ะนั้น มีดังต่อไปนี้ ช่วยฝึกสมาธิ ในการเล่นท่าโยคะจำเป็นต้องฝึกการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลให้เด็ก ๆ ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเล่นท่าโยคะ ทำให้กล้ามเนื้อให้แข็งแรง […]

Superman Pose | ข้อดีของท่าซูเปอร์แมน

Posted Posted in Articles, Dance, exercise

Superman Pose เป็นท่าที่ใช้ออกกำลังกายเพื่อการบริหารกล้ามเนื้อส่วนล่างและก้น ซึ่งช่วยลดอาการปวดหลังได้ วิธีฝึกท่าซูเปอร์แมน เริ่มจากนอนคว่ำหน้า แนบชิดกับพื้น เหยียดขาทั้ง 2 ข้างให้ตรงชิดกัน เหยียดแขนทั้ง 2 ข้างไปด้านหน้า จากนั้นยกขาและแขนขึ้นให้ลอยจากพื้น โดยจะมีเพียงส่วนหน้าท้องที่สัมผัสพื้น จากท่าทางดังกล่าวที่มีลักษณะคล้ายกับท่าบินของซูเปอร์แมนจึงเรียกท่าบริหารกล้ามเนื้อนี้ว่า  ‘ท่าซูเปอร์แมน’ นั่นเอง ข้อดีของการฝึก Superman […]

Stretching | การยืดเหยียดกล้ามเนื้อมีประโยชน์อย่างไร?

Posted Posted in Articles, Dance, exercise, Kids

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนอกกจากจะเป็นการบริหารร่างกายเฉพาะส่วนแล้วยังสามารถนำมาปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยประโยชน์ของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน-หลังการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย มีดังต่อไปนี้ 1. กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น ลดการตึงตัว2. ป้องกันอาการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวที่มากกว่าปกติ และสร้างความผ่อนคลาย ป้องกันอาการระบมก่อน-หลัง การใช้กล้ามเนื้อ3. ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานได้ดีขึ้น4. เพิ่มมุมการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ข้อ-ต่อ สามารถทำงานได้คล่องแคล่ว กระตุ้นความกระฉับกระเฉง5. กระตุ้นความพร้อมระบบกล้ามเนื้อที่จะใช้งาน6. พัฒนาและเสริมสร้างส่วนที่อ่อนแอ […]