ArticlesDanceKids

Wheel Pose | ประโยชน์ของท่าสะพานโค้ง

ท่าสะพานโค้ง (Wheel Pose) ถือเป็นการยืดหยุ่นพื้นฐานเพื่อฝึกทักษะด้าน ความอ่อนตัว และจัดเป็นท่าโยคะ ที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

ประโยชน์จากการฝึกท่าสะพานโค้ง มีหลายประการ ดังนี้

  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว
  • เป็นท่ายืดหยุ่นที่ช่วยเตรียมพร้อมร่างกายก่อนการออกกำลังกาย ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ
  • ช่วยส่งเสริมให้ร่างกาย มีรูปร่างทรวดทรงที่ดี
  • ช่วยลดอาการปวดบริเวณเอว และอาการตึงบริเวณหัวไหล่
  • สามารถช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อแผ่นหลัง และกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้อง 
  • ช่วยยืดเหยียดส่วนของกระดูกสันหลัง ทำให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่นดีขึ้น
  • ดีต่อระบบประสาท ทำให้เลือดไหลเวียนในสมองได้ดี แก้อาการเครียด และอาการปวดศีรษะได้

อ้างอิง / Reference

-มนัสนา อุ่นโสมย์. (ม.ป.ป.). โยคะบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องความอ้วน. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562, จาก https://www.gotoknow.org/posts/424645
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (ม.ป.ป.). การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับสถาบันอื่นๆ. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://web.sut.ac.th/sport/web/files/5.pdf
-โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ. (ม.ป.ป.). ยืดหยุ่นร่างกาย. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://km.streesp.ac.th/files/140604088592590_16020817170326.pdf
-สิริพิมล อัญชลิสังกาส.(2558). โยคะเด็กปฐมวัยสำหรับผู้ปกครองและคุณครู. สืบค้นเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562, จาก http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1024

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้