ArticlesDanceKids

Dancing and Personality | การเต้น ช่วยฝึกอะไรให้เราบ้าง?

การเต้น หรือการเต้นรำ กิจกรรมยามว่างที่ให้ทั้งความสนุก สุขภาพที่ดี และยังช่วยฝึกทักษะความสามารถ ในหลากหลายด้าน

                    จากงานวิจัยของ ท็อปกัน ร่วมด้วยกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการสำรวจในเรื่องของ การเต้นรำ ช่วยฝึกฝนทักษะความสามารถด้านใดบ้าง ซึ่งสำรวจจากนักเต้นจำนวนกว่า 20,000 คน โดยมีผลการวิจัย ดังนี้!

   1) บุคลิกดี (ร้อยละ 42.40) การฝึกฝนจัดระเบียบร่างกายและท่าทางให้สวยงาม ส่งเสริมให้เกิดบุคลิกภาพที่ดีขึ้น
   2) การชอบเข้าสังคม (ร้อยละ 20.74)  การเต้นเป็นกิจกรรมที่จะต้องพบปะผู้คน หรือร่วมกับคนหลาย ๆ คน  เมื่อมีการฝึกไปเรื่อย ๆ จะทำให้เกิดความเคยชิน มีความมั่นใจ และไม่รู้สึกเขินเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้อื่น 
   3) มีมนุษย์สัมพันธ์ดี (ร้อยละ 17.05) การเต้นมักจะมีผู้ร่วมเต้นมากกว่า 2 คน ซึ่งถือเป็นการฝึกฝนการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
   4) มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง (ร้อยละ 16.13) การเต้นมีหลากหลายแนว ซึ่งหากเราจะต้องการจะเต้นแนวอื่น ๆ ก็ต้องปรับเปลี่ยนการเต้นของตนตามแนวการเต้นนั้น ๆ อีกทั้งในขณะที่ทำการแสดงเมื่อเกิดความผิดพลาด นักเต้นจะต้องแก้ไขสถานการณ์ และกลับเข้าสู่ท่าเต้นที่ได้ซ้อมไว้โดยไม่มีการหยุดเต้น
   5) มีความคิดสร้างสรรค์ (ร้อยละ 14.29) การเต้นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องยึดติดกับหลักเดิม ๆ ไม่มีกรอบความคิด ท่า การแสดงออก ทำให้สามารถออกแบบท่าเต้นได้อย่างไม่จำกัด ยิ่งเต้น ยิ่งคิดท่าเต้นใหม่ หรือการนำมาประยุกต์ ก็จะยิ่งเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

   6) มีความสามารถในการนำเสนอ (ร้อยละ 9.68) เนื่องจากการเต้นช่วยให้มีความมั่นใจมากขึ้น กล้าแสดงออก ส่งผลให้เกิดความมั่นใจในกการนำเสนองานต่าง ๆ ได้เช่นกัน
   7) มีความกระตือรือร้น (ร้อยละ 9.68) การเต้นจะต้องมีการออกแบบท่าเต้นที่เหมาะกับจังหวะเพลง จึงทำให้ผู้เต้นกระตือรือร้นออกแบบท่าให้สำเร็จ การเต้นช่วยให้รู้สึกตื่นตัว กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดอีกด้วย
   8) เป็นตัวของตัวเอง (ร้อยละ 9.22) การเต้นเป็นการปลดปล่อยตัวเองรูปแบบหนึ่ง ทำให้ผู้เต้นได้ออกท่าทางอย่างอิสระเวลาที่เต้น
   9) มีพัฒนาการในตนเองสูง (ร้อยละ 8.29) การเต้นทำให้สมองและร่างกายมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อร่างกายได้ขยับ เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง ถือเป็นการฝึกประสาทสัมผัสและสมาธิ ทั้งยังฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว

อ้างอิง / Reference
จ็อบท็อปกัน. (2561). ชอบ เต้นรำ ช่วยฝึกอะไรให้คุณบ้าง ?. สืบค้น 4 กุมภาพันธ์ 2562,     จาก https://www.jobtopgun.com/article/interested/ชอบเต้นรำ

สนใจเรียนเต้นกับ The Wonder Studio ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
• Tel. 085-1232348
• Line @ Click
• Facebook Click
♥ รายละเอียดคลาสเต้น by The Wonder Studio Click

Share on / แชร์บทความนี้